ЈАС ЌЕ ВИ НАБРОЈАМ 22 УНИВЕРЗАЛНИ НАЧИНА ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА ЗГЛОБОВИТЕ, ДУРИ АКО ВИЕ ИМАТЕ И 50 ГОДИНИ!» - ЗА БОЛЕСТИТЕ И ТЕШКОТИИТЕ НА ЛУЃЕТО ВО ЗРЕЛА ВОЗРАСТ РАСКАЖУВА ПРОФЕСОРОТ ДРАГАН МИХАЈЛОВ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ