Однесувањето во последниот ден од старата и првиот ден од новата година одредува каква година ќе имате.