За разлика од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, кој се пофали дека помошта е резултат на солидарноста меѓу сестринските партии во ЕПП, словенечките власти ја ставаат помошта во контекст на европската солидарност и координацијата меѓу земјите членки на НАТО