Состојбата е драматична и во светот и во регионот.