„Напаѓачите“ на Диме Спасов отишле сами во полиција-ниту го бркале, ниту го виделе