Форум Мелница
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Страна 2 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Гостин on Пет Фед 24, 2017 11:02 pm

Ништо заеби. Еве ти нешто уште поубаво. мелем за душатаSmile
http://forum.kajgana.com/threads/Сведоштва-за-континуитетот-Поменот-на-антиката-во-македонската-историја.1614/
П.С. ако сакаш да ме прашаш нешто поеке ме прашаj во некоJа друга тема. Навистина се чувствувам како во клозет во таа.

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by OPOZICIONER on Саб Фед 25, 2017 12:33 pm

Комита напиша:
luxor напиша:Нешто многу комити и војводи се собравте. Востание да не кревате?

Македонија е комитска земја.

komitska, ajducka, aramiska, sekakvi ne ima
OPOZICIONER
OPOZICIONER

Број на мислења : 813
Join date : 2016-11-25

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 10:08 pm

Одиме понатаму со вистинската историја.

Лага бр. 2: Македонските словени и бугарските словени биле еден ист народ

Татароманска лага, извадок од десетте лаги на македонизмот од бугаринот Б. Димитров : Тезата за чистото словенско потекло на населението во денешна Македонија и тоа од некакви посебни словени, различни од тие кои се населиле во Мизија и Тракија, не е подкрепена со ниту еден документ од средниот век. Словените, кои го поплавиле Источниот и Централниот дел на балканскиот полуостров во VI век убивајќи и протерувајки го локалното античко население, се од една јазична група, наречена од целиот образован свет „бугарска група".

ОДГОВОР НА ИСТОРИЈАТА И ИСТОРИСКИТЕ ИЗВОРИ:

Jordanes (Getica p. 119) разликува три словенски рода (gentes): Венети, Анти и Словени. Словените poteknuvale меѓу Вистула и Дунав чиј делумен , Антите потекнуваат од територијата меѓу Дон и Днестар,  додека Венетите ги лоцира на Виста-Вистула (Oxford Dictionary of Byzantium (1991), vol.3, p.1916-1918).

Нашите словенски соседи, Бугарите припаѓаат на Антите-Северјани, антите, а  не се чисти словени, туку некоја мешавина на словени и ирански племиња од Азија или пак словенизирани Иранци (Р у с а н о в а, И. П. Оп. цит., с. 85-112.). Антрополошките карактеристики на Антите забележуваат големо иранско влијание (Ибид, с. 111, 112), што значи и голем удел на иранската популација во етногенезата на овие квази Словени. Во прататковината на Антите, пронајдени се археолошки артефакти кои се аналогни на раната Сармантска, Аварска и Селотово-Мајак култура (Ибидем, с. 92-93, фиг. 33).

Некои автори тврдат дека Антите се чисти Иранци и самиот етноним Анти е ирански, произведен од иранските племиња Анзи или Анзан од Еламит етничката група. Најголемиот број историчари од Русија,  која е и прататковината на Антите тврдат дека тие настанале со словено-иранска симбиоза, следејки ги археолошките и антрополошките испитувања на Антите (Седов В.В. У истоков восточнославянской государственности. М., 1999. С. 51-52.).

Едно од најголемите антски племиња, Северјаните, настанато е од иранските племиња во симбиоза со Антите на територијата на денешна Русија, од каде се преселило во Бугарија (Васильев М.А. Этногенетические и раннеэтноисторические процессы в славяноязычном мире в позднеримское и раннесредневековое время: анты и словене // Славяно-германские исследования. Т.1-2. Москва, 2000. С. 428-430).

Правите Бугари (турките) кон крајот на 7 век во денешна Бугарија ги поробиле "Северјаните и седумте клонови" (Theophanes, р. 359; ср. Niederle, II, 415 - 416). Значи во Бугарија се имаат населено Северјани. Според бугарската историја, со поробувањето на Северјаните настанал "модернија б'лгарски народ".

Инаку, Северјаните биле составени од 7 клона-племиња (Г.В. Вернадский, "ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ (839-878 гг.)", Глава VIII, 1. Русские племена в девятом веке). Првоначалниот град на Северјаните, Абдарда, на ирански значи "седум страни", т.е. град на 7 племиња (Миллер, Следы, с. 240).


Дека Словените и Венетите, наспроти Антите биле различни етноси, потврдуваат и војните меѓу Словените (Венетите) со Антите кои се одвивале во раниот среден век. ( "История на българската държава през средните векове", том I, София, 1970 г. стр. 41).

Значи, тврдењето дека македонските словени и бугарските се еден ист народ е како да се тврди дека Чесите се Руси!

Границата меѓу Словените и Антите е долината на р. Марица, која е граница на етничка пиринска Македонија со Бугарија (Васил Н. Златарски, "История на Първото българско Царство, I, Епоха на хуно-българското надмощие (679—852) стр. 40. Литература: R. Rsler, ber der Zeitpunkt der slawischen Ansiedlung an der unteren Donau, Sitz. Ber. W. Akad., Bd. 73 (1873), S. 77—126. — М. Дринов, Заселение Балканското полуострова славянами, Сочинения, т. I, София, 1909, стр. 227 и сл. — М. Соколов, Из древней истории болгар, Петроград, 1879, стр. 40 и сл. — А. Л. Погодин, Из истории славянских передвижений, Петроград, 1901, стр. 49 и сл. — Ст. Станоjевић, Византиjа и Срби, кн. I (1903), стр. 133 и сл., кн. II (1906), стр. 1 и сл. — L. Niederle, Slovanske staroitnosti, Dil 11 (1903), str. 174 и сл. и 400 и сл. — К. Иречек, Историjа Срба, прев. J. Радонић, Београд, 1911, с. 78 и сл.].Славените (slavini, sklaveni) се населиле на запад на Балканите, а источно од нив до Црноморито Антите тнр. бугарски „словени“ (ОБЩОНАРОДНОТО И РЕГИОНАЛНОТО В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА * Димитрина Митова-Джонова, Издание на БАН, София, 1989).Македонските словенски племиња се спомнуваат во многу извори во западниот свет. Татковината на македонските словенски племиња е источна Германија и Полска. Потеклото е венетско-словенско, од западната група на словени.

Берзитите живееле во германската област Пригниц, Покраина Бандербург, познати под името Brizaner (Vgl. Annales Patherbrunn und Annales Magdeburg. zum Jahr 1136; Bernhardi, Lothar, S. 600 f.; zum folgenden vgl. v. Giesebrecht, Wendische Geschichten, III, 39.). Некои германски лингвисти сметаат дека нивниот етноним доаѓа од словенскиот збор Бреза, а не од Брз-јак (Etymologien gibt Vogel, Slawische Ortsnamen der P., S. 42; er deutet den Namen P. Als eine slawische Übersetzung des Namens „Vormark“; vgl. ferner Müschner, Zeitschr. für Etymologie, VIII, 1376). Презимето Brziak е карактеристично за западните словени, а најчесто е денеска во Чешка и Словачка. Баварскиот Географ Geographus Bavarus ги забележува Берзитите/Верзитите како Vereziti и во областа меѓу Краков — Бауцен — Ерфурт — Прага — Краков (Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii) . Таму имале 10 градови (Verizane ciuitates X).

Во нивна близина, во долината на реката Елба живееле и Смолјаните, во германската литература спомнати Smeldingen (Vgl. Annales Patherbrunn und Annales Magdeburg. zum Jahr 1136; Bernhardi, Lothar, S. 600 f.; zum folgenden vgl. v. Giesebrecht, Wendische Geschichten, III, 39.). Некој упорно сакаше да докаже сиве изминати децении дека Смолјаните се руско племе, дојдено во Македонија, а како доказ за тоа го спомнуваа градот Смоленск во западна Русија. Но, Смоленск го основало словенското руско антско племе Кривичи, како нивен главен град и тој податок може да се најде во секоја руска енциклопедија.

Потеклото на Драговитите е исто така од источна Германија, областа Алтмарк и не биле германизирани до 12 век. Како во случајот на Смолјаните, пак некој насила сакаше да ги поврзе македонските драговити со словенското балтиско племе Дреговичи од Белорусија; според археолошките податоци, Дреговичите како словенско племе биле образувани дури во последните векови од првото илјадолетие н.е. (Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. (Археология СССР). М., 1982. С. 93, 1 13-119), многу подоцна од кога македонските Драговити биле образувани и дошле во Македонија и етнонимот на Драговичите доаѓа од тоа што живееле во блата  (белорус, дрэгва, украин. дряговина: Иванов В.В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах. Основные проблемы и перспективы // Славянские древности: Этногенез, материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 40, 41.). Драговичитe не се словени, туку словенизирани балтички народи (Zverugo J.G., 1990, p. 32-33). Во секој случај и Драговичите од Белорусија биле Словени, а не Анти (Ип., кол. 6.).Смолјаните имале основано 11 града во денешна источна Германија (Geographus Bavarus Anonimi, "Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii").


Берзитите, Смолјаните, Драговитите и останатите словенски племиња во источна Германија се целосно германизирани, освен лужичките Сoрби и Линголците. Источните германски републики, Брандербург и Саксонија претежно се населени од германизирани Словени (Венди, Венети).

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Strumien
Хералдичкиот грб на градот на Струмјаните, Струмиен во Шлезија, Полска

Понаисток во нив, во Шлезија/Силесија во денешна Полска живееле Струмјаните. До 1945 г. Шлезија била дел од Германија, а претходно под австриската монархија на Хазбурговците, кои придонеле за германизација на словенските народи од Шлезија. Во нивната прататковина се уште постои областа Струмиен, каде има град Струмиен и река Струмиен. Во полскиот јазик постои и зборот Струга, кој означува река.


Инаку, чесите градот Струмиен го нарекуваат Струмен, кој е во близина на нивната граница, а германците Schwarzwasser. Во Полска и денеска постојат  многу  топоними Струмјани (Strumiany) , пред се на села и мали градови. Струмjaните сега припаѓаат на шлезиската етничка група, која во најголем број е германизирана и мнозинството од Шлезите по 1945 г. емигрирале во западна Германија. Денеска, околу 170.000 негерманизирани Силесијци се изјаснуваат како посебна етничка група во Полска, со сопствен силесиски словенски јазик.

Византиските хроничари ги опишуваат македонските словени како носеле бечви, кои се задржани во македонската машка носија до денеска. Бечвите се и народна носија на пољаците.

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 2-02-DSCF0112ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Goralds
Полски народни носии од планинските области од Силесија (Шлезија)

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Galicnik1_small
Македонски носии од Галичник. Македонските бечви се присутни во сите делови на Македонија.


За племињата Ринхини и Сагудати нема доволно историски извори, освен дека тие основале Склавинии, кнежевства во Македонија.

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Гостин on Саб Фед 25, 2017 10:28 pm

Нашите словенски соседи, Бугарите припаѓаат на Антите-Северјани, антите, а не се чисти словени, туку некоја мешавина на словени и ирански племиња од Азија или пак словенизирани Иранци
Кажав дека нема да пишувам веке во таа тема ама еве оставивме србоманската пропаганда за 70 години и шо напраи? Дебугаризира бугарите прави ги на МАJМУНИ. Ова е чисто српска теза. ние србите сме чисти словени, а бугарите несе они се татари азиJати. Пазите сега гледаjте чистиот словен ноле на шо личи и "татаринот" на шо личи Cool
ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 TRbnVqY7sJjCP1HuWNa5-18192
ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 35434_660_370

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by osa on Саб Фед 25, 2017 10:50 pm

ajde bre pa ti epten si zabegal ...koj toa veli deka MORA da te trpime ??? na forumot pravilata nesmee da se pogazat ....pa duri ni od komiti ....

_________________
Кога некој премногу паметно зборува,
малкумина го разбираат


гласав за  СДСМ ,гласав за Заев ,само со нив одиме напред 
osa
osa

Број на мислења : 15941
Join date : 2015-01-11

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 10:58 pm

Татарче кај виде напишано дека србите се македонски словени. Или ти тоа го тврдиш и признаваш дека досега лажеше кога тврдеше дека македонците се бугари и дека отсега натаму тврдиш дека се срби?

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:00 pm

osa напиша:ajde bre pa ti epten si zabegal ...koj toa veli deka MORA da te trpime ??? na forumot pravilata nesmee da se pogazat ....pa duri ni od komiti ....

Не мора да ме трпите, можете да продолжите да го трпите татаринот кој по потреба ве побугарува или посрбува. Ама ако сакате на форумот да биде напишана вистината за Македонија и македонците...............Вие си знаете.

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by osa on Саб Фед 25, 2017 11:11 pm

Комита напиша:
osa напиша:ajde bre pa ti epten si zabegal ...koj toa veli deka MORA da te trpime ??? na forumot pravilata nesmee da se pogazat ....pa duri ni od komiti ....

Не мора да ме трпите, можете да продолжите да го трпите татаринот кој по потреба ве побугарува или посрбува. Ама ако сакате на форумот да биде напишана вистината за Македонија и македонците...............Вие си знаете.


vistinata za Makedonija i Makedoncite ? no svatena od tebe ...uchejki i chitajki od "golemata " istoricharka Violeta Achkovska ?
demek ti struchno ke ne opismenish ....

_________________
Кога некој премногу паметно зборува,
малкумина го разбираат


гласав за  СДСМ ,гласав за Заев ,само со нив одиме напред 
osa
osa

Број на мислења : 15941
Join date : 2015-01-11

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Гостин on Саб Фед 25, 2017 11:12 pm

Комита напиша:Татарче кај виде напишано дека србите се македонски словени. Или ти тоа го тврдиш и признаваш  дека досега лажеше кога тврдеше дека македонците се бугари и дека отсега натаму тврдиш дека се срби?
Денешните етнички Македонци се бивши бугари денационализирани од србоманската комунистичка власт и од вакви како тебе.Тука на овие простори словените влегуват во националните држави на бугари, срби, хрвати некаде окуло 6-7 век. Ваквите простотии за некакви независни словени, аморфни речиси до 20 век демек без националност се АПСОЛУТНИ глупости.Дури и ромите знаеле што се во 20 век.Сето тоа со една единствена цел -создаванJе на нова нациJа антибугарска по своJата суштина.

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by osa on Саб Фед 25, 2017 11:17 pm

Комита напиша:
osa напиша:ajde bre pa ti epten si zabegal ...koj toa veli deka MORA da te trpime ??? na forumot pravilata nesmee da se pogazat ....pa duri ni od komiti ....

Не мора да ме трпите, можете да продолжите да го трпите татаринот кој по потреба ве побугарува или посрбува. Ама ако сакате на форумот да биде напишана вистината за Македонија и македонците...............Вие си знаете.

a ti onaka komitsko patriotski ke ne opljachkash i osiromashish i ke bideme nikoj i nishto ....podobro bugari ili srbi ....

_________________
Кога некој премногу паметно зборува,
малкумина го разбираат


гласав за  СДСМ ,гласав за Заев ,само со нив одиме напред 
osa
osa

Број на мислења : 15941
Join date : 2015-01-11

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:22 pm

Значи немаш одговор туку се заплеткуваш во сопствените лаги. За разлика од тебе јас наведувам датуми, историски извори, фотографии и се што треба да ги докажам моите тврдење и да ги растурам на парампарче твоите лаги.

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:25 pm

osa напиша:
Комита напиша:
osa напиша:ajde bre pa ti epten si zabegal ...koj toa veli deka MORA da te trpime ??? na forumot pravilata nesmee da se pogazat ....pa duri ni od komiti ....

Не мора да ме трпите, можете да продолжите да го трпите татаринот кој по потреба ве побугарува или посрбува. Ама ако сакате на форумот да биде напишана вистината за Македонија и македонците...............Вие си знаете.

a ti onaka komitsko patriotski ke ne opljachkash i osiromashish i ke bideme nikoj i nishto ....podobro bugari ili srbi ....

А па не сум јас заевист и комуњар за да ве опљачкам и осиромашам. Ако мислите дека тоа ќе ви го прават зошто ги гласавте?

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Teo on Саб Фед 25, 2017 11:28 pm

C c c, neli se dogovorivme da se pochituvaat pravilata???
Teo
Teo

Број на мислења : 4944
Join date : 2016-11-25

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by osa on Саб Фед 25, 2017 11:31 pm

Комита напиша:
osa напиша:
Комита напиша:
osa напиша:ajde bre pa ti epten si zabegal ...koj toa veli deka MORA da te trpime ??? na forumot pravilata nesmee da se pogazat ....pa duri ni od komiti ....

Не мора да ме трпите, можете да продолжите да го трпите татаринот кој по потреба ве побугарува или посрбува. Ама ако сакате на форумот да биде напишана вистината за Македонија и македонците...............Вие си знаете.

a ti onaka komitsko patriotski ke ne opljachkash i osiromashish i ke bideme nikoj i nishto ....podobro bugari ili srbi ....

А па не сум јас заевист и комуњар за да ве опљачкам и осиромашам. Ако мислите дека тоа ќе ви го прават зошто ги гласавте?

boldiranoto go potencira IDNOTO vreme ....zoshto ti glasashe desetgodini da me kradat i pljachkosuvaat ,pa duri i ti ...

_________________
Кога некој премногу паметно зборува,
малкумина го разбираат


гласав за  СДСМ ,гласав за Заев ,само со нив одиме напред 
osa
osa

Број на мислења : 15941
Join date : 2015-01-11

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:32 pm

Јас каде не сум ги прекршил правилата, ако има нешто кажи.

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Гостин on Саб Фед 25, 2017 11:33 pm

Ja ти кажав. 70 години едни луге барем 50-100 константно во тоJ временски период се чуделе како да ги навржат глупостите. Немам за цел да разменувам со тебе фермани со датуми и разни историски подробности.
Ja ти покажувам само колко се идиотски наJголемите ти глупости и од каде произлегуваат.Инаку на мене ми е сосема доста и интервJуто на Ванчо МихаJлов. Тебе таму те споменува како не предавник туку продавник демек си се продал. ВеруваJ си во тие простотии колко шо сакаш Jа во тоа не можам да те спречим. Но тоа не е вистината.
Оса во Македониja срби практично немало. Тие села сега кои им викате српски се србомани платени се од српската пропаганда едно време.Има колонисти и такви дошли по времето на СХС и JугославиJа.

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:33 pm

Посрбува и побугарува не се во идно време, научи граматика.

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Teo on Саб Фед 25, 2017 11:35 pm

Комита напиша:Јас каде не сум ги прекршил правилата, ако има нешто кажи.

Zabraneto e offtopic pishuvanje...na politichkite temi okolu toa koj e na vlast i koj za kogo glasal ne i9m e mestoto tuka...
Teo
Teo

Број на мислења : 4944
Join date : 2016-11-25

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:38 pm

Татарче и ден денес вашите лаги се плитки и проѕирни дете може да ги побие. Вие сте некакви мелези кои краделе и сеуште крадат од околните народи. Од Бугарите сте го украле името а од македонците културата.

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:40 pm

Teo напиша:
Комита напиша:Јас каде не сум ги прекршил правилата, ако има нешто кажи.

Zabraneto e offtopic pishuvanje...na politichkite temi okolu toa koj e na vlast i koj za kogo glasal ne i9m e mestoto tuka...

Добро нема да пишувам за тоа.

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by osa on Саб Фед 25, 2017 11:44 pm

Комита напиша:Посрбува и побугарува не се во идно време, научи граматика.

ova e vo predhodniot post ,idnoto vreme se odnesuva na "Ќе"

_________________
Кога некој премногу паметно зборува,
малкумина го разбираат


гласав за  СДСМ ,гласав за Заев ,само со нив одиме напред 
osa
osa

Број на мислења : 15941
Join date : 2015-01-11

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by osa on Саб Фед 25, 2017 11:46 pm

gramatika znam poveke od tebe ...ti istorichar si ili samouk branitel koj ima za zadacha da spinuva se i seshto na nacionalna i nacionalistichka tema

_________________
Кога некој премногу паметно зборува,
малкумина го разбираат


гласав за  СДСМ ,гласав за Заев ,само со нив одиме напред 
osa
osa

Број на мислења : 15941
Join date : 2015-01-11

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:47 pm

Еве што напишав.

Не мора да ме трпите, можете да продолжите да го трпите татаринот кој по потреба ве побугарува или посрбува. Ама ако сакате на форумот да биде напишана вистината за Македонија и македонците...............Вие си знаете.

Каде е "ЌЕ"?

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Комита on Саб Фед 25, 2017 11:50 pm

Се гледа колку знаеш граматика, а спинува татарчето. Јас пишувам со докази наведувајки ги изворите кои се пред се странски, а дел од нив се книги издадени од БАН и пишувани од бугарски академици.

Комита

Број на мислења : 48
Join date : 2017-02-23

Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Гостин on Саб Фед 25, 2017 11:59 pm

Комита напиша:Татарче и ден денес вашите лаги се плитки и проѕирни дете може да ги побие. Вие сте некакви мелези кои краделе и сеуште крадат од околните народи. Од Бугарите сте го украле името а од македонците културата.
Гледам Бугарите не не блокираат за името. Колко до културата "Бели мугри" е од 1938 ма година и никоJ не го крадеSmile
А инаку Jугословенскиот непроменет систем ви ги пере мозоците, малото дете е учено да ги мрази бугарите од 1 во оделение. Ако не веруваш прашаj го Лjубчо он не сакал да jaде бугарски кашкавал и пукал гумите на колите со бугарски таблички. За тоа зборел на српски среде ШтипSmile

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ - Page 2 Empty Re: ЛАГИТЕ НА БУГАРИЗМОТ

Пишување by Sponsored content


Sponsored content


Вратете се на почетокот Go down

Страна 2 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Вратете се на почетокот


 
Permissions in this forum:
Не можете да одговарате на темите во форумот