Стојко Пауновски ни покажа како постапува човек со професионален морал и со личен интегритет - стави го Заев на „муте" и терај како што ти налага совеста!