Форум Мелница
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД

Go down

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Empty РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД

Пишување by Веритес on Пон Мар 21, 2016 4:33 pm

Македонците се  соочуваат   со  негирања   на идентетот  ,  особено  од  народи   кои  се  во  соседство  :   грци  ,  бугари ,  шиптари и   срби!  Негацијата  трае    неколку векови  наназат   токму од   народи  кои  присвоиле  дел  од  македонската  историја  , но и  од  историјата  на   народи  во  антиката   со  кои   немаат  ништо  заедничко:  историја, археологија  ,историско геогравски и временски континуитет  со  што  би  ја верифицирале узурпацијата.  Најтрагично  е што  светската  историја  ги  верифицирала  појавите на узупација ,така  што   историјата  која  денес ја познаваме  всушнст е  наука  која  ги  исполнува  желбите  на узурпаторите  на  сметка  на другите народи  кои   во ходниците   на  историјата  дошле подоцна  до  својата   слобода  и независност.  Така  грците ,  бугарите  или  шиптарите  денес   се тоа  што  сакаат  сакаат  да бидат  а   не  тоа   што го кажува  историјата  ,археологијата , сведоштвата  и  другите  историски  извори  од  минатото.За   жал,  во  континуитет  на многу векови ,  за да се избрише  споменот  и  реал-историјата  ,  новосоздадените држави  создале свои лабаратории  за создавање на фалсификати  на артефакти и артефакти   со  цел да  ги  оправдаат  своите историски узурпации. 
Јас тука ќе  се обидам  аргументирано  да  говорам за  историјата ,   потеклото и религијата  на  шиптарите (во  Македонија  именувани  како  албанци).  Причината  е  едноставна:   шиптарите  се во  голем  налет на  насилно  одземање  на животниот  простор  на  другите народи  со  кои  се  во соседство   .  За  таа  цел  бескруполозно користат фалсификувана историја .  Замислете: тие  се  претставуваат  за  илири!  Врз  база  на генетски  испитувања,  на територијата  на  Албанија  има  народ  со  илирско  потекло, но   процентуално   таа   популација  е  омалку  од   20%  од  вкуното  население . За  споредба ,Населението  околу  течението  на реката  Неретва  има  повеќе  од 40%  илирско  потекло.  Дали  тие  луѓе  се шиптари?  
 
Има  повќе  теории  за  потеклото  на  шиптарите за  доселувањето  на Балкан.  За  почеток  кратко  ќе   се   заджриме на  албанскиот  историчар  ,  проф.др  Каплан Буровиќ. Респектабилен  и сериозен  албански  научник  кој  во  прилог  на   албанскиот илиризам  има  контра теорија. Таа гласи  вака:

 РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД 08-Kaplan-Burovic


Тие продолжуваа и натаму со приказната дека божем Албанците се автохтони
пелазгиско-илирски наследници.Тоа го открив случајно студирајќи го
албанскиот јазик, за кој сите се согласуваат дека е од типот САТЕМ. Според
таа, глобална поделба на јазиците, проучувајќи го илирскиот јазик, дознав
дека тој е КЕНТУМ. Најелементарната логика ми зборуваше дека еден САТЕМ
јазик не може да биде директен следбеник, па ниту некаков дериват на некој
КЕНТУМ јазик, без промена на неговиот супстрат. Бидејќи албанскиот јазик
нема никаква промена на супстратот, знаци дека тие, Албанците, не можат во
никој случај да бидат генеалошки следбеници на Илирите. Подоцна ова го
најдов и кај светските професори и научници Паул, Хирт, Вајганд, Томашек,
Парван, Георгиев, Пушкариу и многу други кои со бројни научни аргументи,
лингвистички и историски, докажаа дека не само што Албанците немаат ништо
заедничко со Илирите, туку и дека не само што тие не се автохтони на ниедно
друго место на Балканот, туку тие тоа не се ниту на просторите на сегашна
Албанија.
https://dijaspora.wordpress.com/2010/04/10/dokumentirano-poreklo-albanaca-pise-prof-dr-kaplan-burovic-akademik/
https://kaplanresuli.wordpress.com/
Толку  за илиризмот  на шиптарите...Истиот  автор  ,кога  пишува  за  албанците ,вели:  
Еднаш и Енвер Хоџа лично беше принуден јавно да признае дека на албанската  наука и недостасува научната објективност. Албанската поетеса Мимоза Еребараво Академијата на науките директно ги запраша како стојат работите со моитенаучни от критија. И рекле: "Го знаеме ние тоа сосем добро и пред Каплан, но не е време сето тоа сега да се каже!" 

Најстариот евидентиран текст на албански јазик е Формула е паљезимит(=Формула за причестување), преведен од латински на албански јазик на8.11.1462 год. од Црногорецот Павле Анѓелиќ, кого Албанците го албанизираапод името Пал Енгјлли. Првата книга на албански јазик МЕСХАPИ (Книга соМиси), прирачник за верска проповед, датира од 1555 год., а напишана е одХрватот Иван Бузук и објавена во Црна Гора. И него, се разбира, гоалбанизираат под името Гјон Бузуку. Колку да знаете, и првиот буквар наалбански јазик, по прогласувањето на независноста на Албанија е дело на Словени и Власи. Доситеј Обрадовиќ е човекот кој прв во историјата отвораучилиште на албански, додека токму Србија беше првата држава што ја признанезависна Албанија. Македонците имаат особено учество во изградбата наалбанската култура. На пример, еден од најстарите книжевници на Албанија еМакедонецот Петар Буди (1566-1622) кој има објавено и три книги на албанскијазик, а Македонец е и Јован Кукузел, кого Албанците исто така  присвојуваат и албанизираат под божемното име Јан Кукузели иако се знае декатогаш кога тој се родил во Драч, XI век, тука се уште нема ниту еденединствен Албанец. Да ве потсетам само уште на Григор Прличев (1830-1893),кој извесно време е и учител во Тирана, кој ја објави и прекрасната поема СКЕНДЕPБЕГ.

Кога  говори   за  патот  на  преселување на албанците  на  Балкан  ,  Буровиќ   покажува  на  исток.  Тој  пат води  преку денешна  Романија и  Бугарија , иако  избегнува  да  ја спомене  каквкаска  Албанија  как  првична дестинација.
Освен  Буровиќ  ,  и  многу  други  неалбански  историчари  го  следат  патот   на  шиптарските  преселби  до  нивната крајна дестинација :Балкан.
Сите  тие  се  согласуваат  дека   кавкаска  Албанија  е  прататковината на шиптарите.Да  го  споменеме  Јован  И. Деретќ(
(Арбанаси, њихово порекло и долазак у Србију, према мање познатим документима ) . Како  и  Буровиќ,  преселбите  тој  гледа на исток,но многу  е попрецизен:  наведува  точни   историски датуми, гегравски  локации,народи,  настани  и  личности.
За   љубопитните  ќе  наведам  уште   еден  линк  за  да се   свати  тврдењето и работата  на Деретиќ:  
http://docslide.us/documents/-557212ab497959fc0b90b205.html

Во  продолжение   ќе  се  обидам  да ја  опишам  силната   асимилативно  својство  на шиптарите  гледано  низ призмата  на религијата. 

                                                         РЕЛИГИЈАТА  НА  ШИПТАРИТЕ  НИЗ  ИСТОРИЈАТА


Тргнуваме  по  трагите  на  шиптарските  преселби  од  Кавкаска Албанија  до  Балкан.

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД 800px-Caucasus03-sr

Пред  VIII  век   кавкаските  албанци  се   христијани.  Мноштво  археолошки  артефакти  и   религиски  објекти и цркви се несомнен доказ  за тоа. Кавкаскиот  регион  пред  тоа,  во антиката, изубилува со  буен  живот  и  од тој  дел  на светот  ќе  сретнеме  безброј   легенди,митови  кои   ќе  бидат  дел од  митологијата  на  многу антички  народи  , но Кавказ  е  нераскинлив  дел  и  од христијанската религија  и Библијата.  
Во VIII   век  земјите  околу  Кассписко  Море   и  задкавказјето го заземаат  арапите .
На домошното домородно население го наметнуваат исламот и ги носеле со себе како помошни единици во борбите со христијаните. Во тоа време се водат борби помеѓу Арапите , како представници на исламот и Ромеите(Византија),представници на христијаните . Арапите го одзеле поголемио тдел од Сицилија од Ромеите и дел од Јужна Италија, и , за да го зајачаат исламскиот карактер во овие новоосвоени земји, донеле еден дел од жителите на кавкаска Албанија кавкаске Албаније(кое во походите им служи и за одржување на хигиена и подготовка на храна). Арапското освојување на Сицилија траело од 827. до 878. година. Сицилија е поделена на два дела, исламски дел и христијански дел, па одтаму и името Две Сицилии. Христијаните биле потиснати во североисточниот дел на островот. Визанија на тој дел од островот имала значителни вони сили.Кога Византијците успеале да си вратат еден дел од островот , тука ги затекнале исламизираните Албанци и повторно ги вратиле во христијанство.
ВО 1042. годин ,Вазантија ја нападнала Србија праќајќи две војски преку Епир ,вдолж приморјето кои биле тешко победени од цар Воислав. Тешкиот пораз во војната со Србија предизвикал нереди во Цариград. Византијскиот воен заповедник на Сицилија, познат Ѓорѓе Манијак , одлучил да ги искористи тие безредија и да ја преземе власта во Византија. Ја товари војската на лаѓи заедно со еден дел на Албанци ,кои ги зел како помошни чети (најповеќе логистика). Тие со себе ги зеле жените и децата. Со таа шарена војска Манијак се растоварил во Драч во март , 1043 година. Поголемиот дел од Албанците останува на Сицилија и во јужна Италија. Со време сите биле покрстени и италијанизирани, така што кај нив и денес се задржало сеќавањето за нивното потекло . Тоа сеќавање на албанско-кавкаско потекло повеќе останало кај оној дел од луѓе кои од Италија се иселиле во Америка , а помалку кај оноие кои останале во Италија.
После   симнувањето во Драч,Манијак  со  својата војска  тргнува  кон  Цариград   а  византиската војска која останала врна  на својот цар  ,гопресретнала  Манијак  кај  Дорјанското  Езеро   и  тука  настанала голема битка  во која Манијак  загинал  а неговата војска  се предала.Византиците  ги  примиле  војниците  на Манијак  но  не  и  странците -  Албанци.Тие не можеледа се вратат  назат  ниту  иомале каде да одат и  се нашле  како  бродоломници  на туѓа  земја.Ги молат  властите на таа земја  да им  дозволат  да се населат  некаде на планините  каде би  можеле да живеат  од  сточарство,бидејќи тие  по  традиција биле сточари.  Србите им дозволиле да се населат  на  плснинскиот  ритчест  предел  околу  местото  Рабан,кое се наоѓало  североисточно  од  Елбасан,  во подножјето   на планината  Јабланица,  опустошено  место  и  речиси  неннаселен  предел.Албанците одгледувале стока  за себе  и  домородното население  и  тоа била нивна основна работа  низ  целиот  среден век.Главен сведок  за   доаѓање  на албанците (шиптарите)  на Балкан  заедно  со Ѓорѓи  Манијак  бил  современикот  на тие  случувања,  бил  византискиот висок чиновник  и  историчар  Михајло Аталиота. Тој тие  случки во  Византија ги опишал  од  1034 до  1078  година. Во неговото дело :   Historia, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Impensis ed. Njeberi, Bonnae попатно се споменуваат од 9 до 20 страница.
Голем дел  од покрстените  шиптари  ја  задржуваат  Христовата  религија  само  неполни  3  столетија-  до  доаѓањето  на Турците.   Особено  Гегите  од  северна  Албанија.  За  разлика од нив,  Тоските,  кои  се сметаат  за   домородно население  и  припадници  на  Илирите,  ја задржуваат  старата традиција и остануваат верни на христијанството. Инаку  Гегите  ,кавкаските  албанци,  положни на асимилација брзо  и без никаков отпор  преоѓаат  во  исламот  оти  во нивните  сеќавања  се уште  живее  усната традиција  за  нивниот  живот  на Сиција .  Освен  тоа  ,тука се  сите  подобства  кои  се  подарок и бенефит  како  адапција  на новите услови за  подобар живот  за сметка  на оние  кои   не сакале  бидат асимилирани  од  окупатор  или  поробувач.Тоа е и причината што  гегите  во Отоманската империја  имале  речиси исти права со османлиите  кое  од своја страна  ги  злоупотребиле за потиснување на оние  кои им  дале гостопримство кое  во тие времиња  значело  голо преживување и  опстаник.

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Siptarski-zlocini
Злосторствата на шиптарите во Косово во 2 Светска војна како дел од камелеонството низ вековите и узурпација на туѓи територии РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Feljton-balisti  

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Images?q=tbn:ANd9GcTk3RohQZPJU0x6RL85Oog9gS2lt1IUZSJ_EjMgKMgwxXKHeTg1

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Mkd-8746

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Reg-makedomnija

Веритес

Број на мислења : 36
Join date : 2015-09-27

Вратете се на почетокот Go down

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Empty Re: РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД

Пишување by Гостин on Пон Фед 13, 2017 11:28 pm

Полни глупости. Какво негиранjе на мене може да не ми се допагjат срби и грци и албанци и турци и власи ама шо значи да ги негирам? Ja даже и вас фиромите сега не ве негирам. Постоите-постоите.и босанците како нациjа и jугословените не би негирал.Секогаш се генерират некакви нови нации од предходните.Се сепарираат се обединуваат. Ja негирам глупостите на МАНУ за постоенjе во длабока древност па континуитети па се и сешто од малоумно до идиотско.За внатрешна потреба.види з нас Васил Левски е национален хероj- за турците е терорист и криминалец. Но никоj не му менува што бил после смртта.А каj вас што е? Има тука таму 0.00001% гркомани, србомани и власи кои тврдат во 19 век дека не се бугари.Сега тие предавници се национални ваши херои.Првото име на ВМРО е БМОРО. Потоа под предлог да се привлечат и другите народности го нема Б-то. Други народности така и не се привлекоа, ама остана Внатрешна. е штом е внатрешна значи има и нешто вонка, надвор.Сега гледам некои дебили сакат да го уништат и В-то и да остане само МРО. А що ке праjме со знаминjата по снимките? Ке ползваме фотошоп? Аман!

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Empty Re: РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД

Пишување by Гостин on Пон Фед 13, 2017 11:43 pm

Читам и други глупости во овоj пасквил. Ja немам причина да ги почитувам албанците. Еден сакаше во еден форум сите словени да не тепа.Ама ова не е народ доjден от кавказ нивниот jазик е единствениот на балканот коj што потекнува од илириjскиот.Ова е некаква малоброjна малобриjна народност коja чак во 20 век преживева сголемуванjе. но тоа со претепуванjето на сите словени нема да го биде премалку сте резани приjатели за тоа. Да со турците имате шанси но тогаш оние пиjаници од север ке ви го намлатат до мадинjaта.

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД Empty Re: РЕЛИГИЈАТА И ИСТОРИЈАТА - КАРАКТЕРНА СЛИКА НА ЕДЕН НАРОД

Пишување by Sponsored content


Sponsored content


Вратете се на почетокот Go down

Вратете се на почетокот


 
Permissions in this forum:
Не можете да одговарате на темите во форумот