Часовникот на сите ќе ни отчука за Бутел, ако се навртиме еден против друг, г-ѓо Мирка